Hoe krijg ik ze zover?

Wat wilt u bereiken?
Als goed werkgever streeft u naar zowel gelukkige als goed presterende medewerkers. Dit draagt immers in hoge mate bij aan het succes van uw organisatie. Bovendien is het voor u ook prettiger wanneer uw mensen goed in hun vel zitten.

Soms loopt u tegen zaken aan waar u onvoldoende grip op krijgt. Bijvoorbeeld: 

  • Uw beste kracht raakt minder gemotiveerd 
  • Een werknemer valt uit en twijfelt vervolgens of het werk nog wel passend is
  • Eén van uw werknemers heeft steeds terugkerende spanningsklachten
  • Een werknemer blijkt niet geschikt voor een functie
  • U krijgt geen scherp zicht op de capaciteiten, eigenschappen en drijfveren van een werknemer

Wat kan BASICZ u bieden?

Afhankelijk van de kern van het probleem, bieden wij de volgende dienstverlening. Middels onderzoek kunnen wij de intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid, drijfveren en competenties van uw werknemers in kaart brengen. De resultaten van zo’n onderzoek vormen een mooi uitgangspunt voor het opstellen van een passend ontwikkel- of loopbaanpad. Middels persoonlijke coaching of loopbaangerichte coaching helpen wij uw werknemers bij het versterken van hun zelfvertrouwen, het vergroten van hun zelfinzicht, het ontdekken en benutten van hun kwaliteiten en het maken van passende (loopbaan)keuzes. 

BASICZ gelooft in eenvoud, transparantie en ‘de goede dingen doen’. Ook geloven wij in partnership en in een transparante, pure en persoonlijke relatie met u als klant. Wij werken met u samen en betrekken u in onze overwegingen. Elk traject starten we met een intakegesprek met zowel u als andere betrokken partijen, om de essentie van het probleem en uw doelstelling helder te krijgen. Vervolgens maken we heldere afspraken over de beoogde resultaten, de randvoorwaarden en het tarief van een traject. BASICZ neemt haar deskundigheid, maar ook de grenzen daarvan serieus. Wanneer wij van mening zijn dat wij niet de aangewezen persoon zijn om uw probleem aan te pakken, verwijzen wij door naar onze samenwerkingspartners.